Uddannelse

Med autorisationer og uddannelse kan du få hjælp til alle former for skadedyrsbekæmpelse.

Uddannelse inden for skadedyrsbekæmpelse

For at sikre en god kvalitet i opgaveløsningerne har jeg taget forskellige certifikater og autorisationer. bl.a. er jeg autoriseret rottebekæmper, med en (R1) autorisation, hvor jeg har tilladelse til at bekæmpe rotter både til private og erhverv.

jeg er også autoriseret inden for bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise. til erhvervsmæssig bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise skal man have et (G1) autorisationsbevis, for at man i yderste tilfælde må bekæmpe med fosforbrinte, dog vil jeg til enhver tid forsøge at bekæmpe mekanisk først.

når man arbejder med forskellige former for gifte er der en masse forholdsregler som man er nød til at følge, det kan bl.a. være selve omgangen med giftene, værnemidler eller opbevaring. jeg prøver generelt på at bruge de mest miljørigtige bekæmpelsesmetoder, men der er tilfælde hvor man er nød til at ty til kraftige gifte og der er det vigtigt, at man ved hvad man laver, derfor har jeg også taget et (S1) sprøjtecertifikat som giver ret til brug og handel med sprøjtegifte.

skadedyrsbekæmpelse

Bestil besigtelse